Walvisobservatie – Tochten, vanuit Tarifa

Firmm

Van april tot oktober biedt de organisatie Firmm  meerdere malen per dag twee tot twee en een half uur durende walvisobservatie-excursies aan.

Vóór de tocht krijgt u in een inleiding interessante informatie over de in de Straat van Gibraltar voorkomende walvissen en dolfijnen. Tijdens de tocht staan de medewerkers natuurlijk ook verder te uwer beschikking, om u bijkomende informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Walvissen en dolfijnen

Vier soorten dolfijnen zien we het hele jaar: gewone dolfijnen, gestreepte dolfijnen, grote tuimelaars en grindwalvissen, die ook tot de familie van de dolfijnen behoren. Van april tot ca. juli trekken potvissen voorbij. De zwaardwalvissen (orka’s) komen in juli en augustus ter hoogte van Tanger. Ook vinvissen kunnen met een beetje geluk worden gezien. Meer informatie over de hier voorkomende soorten vindt u op de site van Firmm.

U moet erop letten, dat we wilde dieren observeren. Waarnemingen zijn daarom altijd een kwestie van geluk en kunnen niet worden gegarandeerd. Dankzij jarenlange continue foto-identificatie van de grienden weten we zeker, hoe ze zich met eb en vloed op de helling van Marokko heen en weer bewegen, zodat we op 99 % van onze tochten walvissen of dolfijnen vinden.

De normale tochten duren 2 uur. Wilt u ook op zoek naar orca’s (augustus) dan kiest u voor de langere tocht van 3 uur.

Delfines Firmm Tarifa